Poradnictwo oraz pomoc psychologiczna 45 min 100 zł
Psychoterapia uzależnień oraz osób współuzależnionych 50 min 100 zł
Poradnictwo online - skype 45 min 100 zł
Szkolenia dla firm oraz szkół Tematyka oraz cena
ustalana indywidualnie